Skip to content Skip to footer
Vilka är vi

Invandrarindex arbetar med
migranters åsikter .

Care – Ukrainare i Västernorrland

Ukrainakompetens

Livsstilskursen, “Hälsoskola” riktad till nyanlända utgår från över 10 års erfarenhet. Ansvarig är professor Solvig Ekblad, Karolinska Institutet och som är expert i pågående projekt. Tidigare nyanlända deltagare har upplevt kursen som en investering i förbättrad hälsa; upplevd ökad hälsokunskap, fått ökad makt över sin kropp, ny livsstil, och ökad kunskap och förståelse för hur det svenska samhällssystemet fungerar. Allt sker frivilligt och inga uppgifter lämnas ut. Följande principer är vägledande:
 • Strikt konfidentiellt
 • Tillitsskapande. Alla diskussioner kvarstår mellan deltagarna och sprids inte utanför rummet.
 • Ger stöd och förtroende.
 • Psykologer från Ukraina deltar som koordinator som arbetar med integrationsfrämjande myndigheter från Sverige. Gratis.
 • Det är fysiska möten, i dialogformat. Du kommer att bli lyssnad på och bekräftad.
 • Det är frivilligt deltagande efter samtycke och du behöver inte ange orsak och påverkar inte din livsmiljö
 • Du behöver inte svara på frågor om du inte vill.
 • Viktigt att vara överens och förstå.
 • Kort möte ca 2 timmar och fem gånger med olika teman.
 • Kommer att vara ukrainsk tolk under mötena.
 • Olika specialister från olika aktörer kommer att bjudas in till öppen dialog (sjukvård, polis, socialtjänst, skola, m fl)
 • Som uppföljning, veckokontakt och stöd från psykologer från Ukraina.
Till sidans början!