Skip to content Skip to footer

UKRAINA KOMPETENS

Projekt

Care – Ukrainare i Västernorrland

Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat ett projekt till Invandrarindex att matcha företag och ukrainare i Västernorrland. Projektet heter Care – Ukrainare i Västernorrland men kommer också att kallas Ukraina kompetens
Vilka är vi!

Ukrainakompetens projektet presenteras i Härnösands TV

Texter.. we behöver texter
FP_refugee_situation
Flyktingarna från Ukraina befinner sig i en svår situation. Förutom det uppenbara som följer av Rysslands invasion av deras hemland, och en dagersättning begränsad till 71 kronor, så saknar de, som flyktingar omfattandes av EU:s massflyktsdirektiv, många av de sociala och emotionella stöd och förmåner som andra flyktingar med uppehållstillstånd har rätt till.
Vårt mål

Ordna arbete eller praktik och 80 ska ha genomgått traumafokuserad Hälsoskola

Flyktingarna från Ukraina befinner sig i en svår situation. Förutom det uppenbara som följer av Rysslands invasion av deras hemland, och en dagersättning begränsad till 71 kronor, så saknar de, som flyktingar omfattandes av EU:s massflyktsdirektiv, många av de sociala och emotionella stöd och förmåner som andra flyktingar med uppehållstillstånd har rätt till.
FP_uK-2
samarbetspartners

Företag och institutioner
som hjälper till

Våran Blogg

Nyheter

Till sidans början!