Skip to content Skip to footer
Vilka är vi

Invandrarindex arbetar med
migranters åsikter .

Care – Ukrainare i Härnösand

Ukrainakompetens

Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat ett projekt till Invandrarindex att matcha företag och ukrainare i Härnösand. Projektet heter Care – Ukrainare i Härnösand men kommer också att kallas Ukraina kompetens i Härnösand. Med anledning av flyktingströmmen från Ukraina har Migrationsverket beslutat att skriva nya hyreskontrakt i Härnösand. Det innebär att många vuxna plus barn kommer att bo i kommunen som därmed blir en samlingspunkt för ukrainare i hela Norrland.
image-40
Vårt mål är att 80 ukrainare ska ha kommit i arbete eller praktik och 80 ska ha genomgått traumafokuserad Hälsoskola med syfte att komma närmare arbetsmarknaden. Upplevd god hälsa är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att söka och upprätthålla ett arbete.
Våran mission

Syftet med Ukraina kompetens projektet är att främja de ukrainska flyktingarna i Härnösand som medskapare till arbete i form av anställningar eller praktikplatser. Det ska uppnås genom en matchning av målgruppens yrkeserfarenheter och förutsättningar mot de lokala arbetsgivarnas arbetskraftsbehov och intresse av att anställa de ukrainska flyktingarna.

För att uppnå effektivitet i matchningen sker inledningsvis en tidsaktuell kartläggning av såväl de potentiella arbetstagarna (yrkeskompetens, språkkunskaper, barnpassning, hälsa, etc.) som arbetsgivarna (arbetskraftsbehov, möjligheter till arbete, etc.). Uppgifterna registreras och kategoriseras för att optimera matchningsprocessen. Eftersom ytterligare vuxna ukrainare kommer till Härnösand sker detta löpande.

om-oss-2
Vår vision
Flyktingarna från Ukraina befinner sig i en svår situation. Förutom det uppenbara som följer av Rysslands invasion av deras hemland, och en dagersättning begränsad till 71 kronor, så saknar de, som flyktingar omfattandes av EU:s massflyktsdirektiv, många av de sociala och emotionella stöd och förmåner som andra flyktingar med uppehållstillstånd har rätt till.
our team

A Team of Experts

De vuxna har inte tillgång till Sfi, har enligt lag endast rätt till vård som inte kan anstå (jmf med vuxna asylsökande) och har inte heller rätt till flertalet av de verktyg Arbetsförmedlingen förfogar över, till exempel möjligheten att registrera sig digitalt för att ta del av matchningstjänsten. De har heller inte samma möjligheter till försäkringsskydd vid arbete och praktik. Vidare får jobbsökarföretag ingen ersättning från AF för det arbete de lägger ner för att skapa arbete till flyktingarna från Ukraina. Avsaknaden av ekonomiska incitament medför att få prioriterar att hjälpa den här gruppen in på arbetsmarknaden
Samtidigt talar vi om människor som, i förhållande till många andra flyktingar som anländer till Sverige, har goda förutsättningar till snabb integration och självförsörjning. De kommer från ett samhälle och en kultur relativt likvärdig vår, de känner sig som européer och Ukraina sökte i februari 2022 om EU-medlemskap. Dessutom är många välutbildade och, enligt vittnesmål från personer verksamma i mottagandet, har ett starkt driv att komma i arbete. Detta sammantaget vill vi ta fasta på i vårt projekt.
per Lundgren
Per Lundgren
per@ukrainakompetens.se
Projektledare 070-766 80 41

Fredrik Lundvall
Fredrik Lundvall
fredrik@ukrainakompetens.se
Företagskontakter och administration
070-650 72 12

Jasenko Omanovic
Jasenko Omanovic
jasenko@ukrainakompetens.se
Styrgruppsordförande

Carina Lundvall
Carina Lundvall
carina@ukrainakompetens.se
Administration 076–840 29 79

Carina Lundvall
Mats Lundqvist
mats@ukrainakompetens.se
Företagskontakt 070-640 50 11

Lena Nordlander
Lena Nordlander
lena@ukrainakompetens.se
Coachledare 070-265 60 59

Olga Klovanych
Olga Klovanych
olga@ukrainakompetens.se
Coach/Tolk

Olena Andryeyenkova
Olena Andryeyenkova
olena@ukrainakompetens.se
Coach/Tolk

Olena Andryeyenkova
Nana Ismail-ogli
nana@ukrainakompetens.se
Coach/Tolk

Sanna Hellberg
Sanna Hellberg
sanna@ukrainakompetens.se
Coach/Företagskontakt

Sanna Hellberg
Mikaela Ödlund
mikaela@ukrainakompetens.se
Coach/Kommunkontakt

Sanna Hellberg
Solvig Ekblad
solveig@ukrainakompetens.se
Hälsoskolan Ansvarig professor

Sanna Hellberg
Julia Suprun
julia@ukrainakompetens.se
Hälsoskolan Ukrainsk psykolog

Sanna Hellberg
Oksana Gramatyk
oksana@ukrainakompetens.se
Hälsoskolan Ukrainsk psykolog

Till sidans början!