Skip to content Skip to footer
Vilka är vi

Invandrarindex arbetar med att
förstå och underlätta
för migranter.
.

Fast Care – Ukrainakompetens
Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat ett projekt till Invandrarindex, i samarbete med Baptistkyrkan i Sundsvall, länets samtliga sju kommuner Länsstyrelsen Västernorrland samt Region Västernorrland, att främja ukrainska flyktingars väg in på arbetsmarknaden, skapa sociala sammanhang och aktivt stödja deras psykiska, fysiska och sociala hälsa. Projektet heter Fast Care – Ukrainakompetens och riktar sig till ukrainska flyktingar i Västernorrland.
image-40
Vårt mål under projekttiden, 1 oktober 2023 till 31 mars 2024, är att 50 ukrainare ska komma i arbete eller praktik, projektet genomför 28 sociala aktiviteter och att 100 flyktingar ska genomgå traumafokuserad Hälsoskola med syfte att komma närmare arbetsmarknaden. Vårt mål är att totalt 330 ukrainska flyktingar deltar i projektet.
Våran mission

Syftet med Ukraina kompetens projektet är att främja de ukrainska flyktingarna i Västernorrland som medskapare till arbete i form av anställningar eller praktikplatser. Det ska uppnås genom en matchning av målgruppens yrkeserfarenheter och förutsättningar mot de lokala arbetsgivarnas arbetskraftsbehov och intresse av att anställa de ukrainska flyktingarna.

För att uppnå effektivitet i matchningen sker inledningsvis en tidsaktuell kartläggning av såväl de potentiella arbetstagarna (yrkeskompetens, språkkunskaper, behov av barnpassning, hälsa, etc.) som arbetsgivarna (arbetskraftsbehov, möjligheter att erbjuda arbete, etc.). Uppgifterna registreras och kategoriseras för att optimera matchningsprocessen. Eftersom ytterligare vuxna ukrainare kommer till Västernorrland sker detta löpande

om-oss-2

Upplevd god hälsa är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att söka och upprätthålla ett arbete. Därför erbjuder projektet samtliga deltagare att genomgå en traumafokuserad Hälsoskola som syftar till att aktivt stödja flyktingarnas psykiska, fysiska och sociala hälsa. Hälsoskolan är utvecklad och leds av Solvig Ekblad, psykolog och professor på Karolinska Institutet, tillsammans med två ukrainska psykologer.

Eftersom inte minst den sociala aspekten är viktig lägger projektet stor vikt vid att skapa ett socialt sammanhang för deltagarna. Det sker bland annat genom att samtliga sju kommuner i Västernorrland genomför minst fyra sociala aktiviteter vardera för de ukrainska flyktingarna.

Ukrainarnas situation

Ukrainare har, i förhållande till många andra flyktingar som anländer till Sverige, goda förutsättningar till snabb integration och självförsörjning. De kommer från ett samhälle och en kultur relativt likvärdig vår, de känner sig som européer och Ukraina sökte i februari 2022 om EU-medlemskap. Dessutom är många välutbildade och, enligt vittnesmål från personer verksamma i mottagandet, har ett starkt driv att komma i arbete.
Ukrainare har rätt till samma försäkringsskydd som andra på den svenska arbetsmarknaden.

Följ länk för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för mer detaljer.

Flyktingarna från Ukraina befinner sig i en svår situation.

Förutom det uppenbara som följer av Rysslands invasion av deras hemland, och en dagersättning begränsad till 71 kronor, så saknar de, som flyktingar omfattades av EU:s massflyktsdirektiv, många av de sociala och emotionella stöd och förmåner som andra flyktingar med uppehållstillstånd har rätt till.

Medarbetare

Ett team av experter

Projektledning

Jasenko Omanovic
Jasenko Omanovic
jasenko@ukrainakompetens.se
Styrgruppsordförande
Tel: 070-789 14 16
Fredrik Lundvall
Fredrik Lundvall
fredrik@ukrainakompetens.se
Projektledare
Tel: 070-650 72 12

Kate Almroth
kate@ukrainakompetens.se
Projektledare Medelpad samt sociala aktiviteter
Tel: 076–840 29 79

Jonas Wessling
jonas.wessling@harnosand.se
Projektledare Ångermanland samt matchning/coachning
Tel: 073-279 45 55

Solvig Ekblad
Solvig Ekblad
solvig.ekblad@ki.se
Hälsoskolan Ansvarig professor
Tel. 070-789 14 16

per Lundgren
Per Lundgren
per@ukrainakompetens.se
Utvärdering och hemsida
Tel:070-766 80 41

Kommunansvariga

Anna-Karin Sjöbom
annakarin@ukrainakompetens.se
Kommunansvarig Sundsvall
Tel:070-172 03 52

Irina Bostedt
ira@ukrainakompetens.se
Kommunansvarig Ånge
072- 214 42 60

Abdullah Abdulrahman
abdul@ukrainakompetens.se
Kommunansvarig Härnösand
Tel: 072-226 57 38

Maria Liljedahl
maria.liljedahl@kramfors.se
Kommunansvarig Kramfors
Tel: 076-144 46 36

Artem Poznakov
artem@ukrainakompetens.se
Kommunansvarig Sollefteå
Tel: 070-432 53 04

Julietta Koval
julietta@ukrainakompetens.se
Kommunansvarig Örnsköldsvik
Tel: 072-993 26 32

Psykologer Hälsoskolan

Julia Suprun
julia@ukrainakompetens.se
Hälsoskolan Ukrainsk psykolog
Tel: 079-350 41 33
Oksana Gramatyk
oksana@ukrainakompetens.se
Hälsoskolan Ukrainsk psykolog

Tel: 076-277 21 02

Coacher/administration

Iryna Zuienko
irinaz@ukrainakompetens.se
Coach/administartör

Tel: 076-030 93 26
YSaleh Dirawi
saleh.dirawi@ukrainakompetens.se
Kommunkontakt Sundsvall
Mats Lundqvist
mats@ukrainakompetens.se
Företagskontakt
070-640 50 11

Carina Lundvall
carina@ukrainakompetens.se
Administration
076–840 29 79

Till sidans början!