Skip to content Skip to footer
Vilka är vi

Invandrarindex arbetar med att
migranters åsikter .

Care – Ukrainare i Härnösand

Ukrainakompetens

Ukrainare som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och är inskrivna på Arbetsförmedlingen kan ta del av följande anställningar med ekonomiskt stöd:
  • Nystartsjobb
  • Yrkesintroduktionsanställning
  • Introduktionsjobb
  • Socialtjänsttöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Gratis.

Förutsättningen för att få ett Nystartsjobb är att personen är inskriven på Arbetsförmedlingen och har beviljats uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna. Observera! För att kunna ta del av nystartsjobb krävs från och med 1 september 2022 att personen varit inskriven som arbetssökande i minst sex månader. Beslut om anställningar med ekonomiskt stöd hanteras enligt gällande handläggarstöd och rutiner.

 I dagsläget har målgruppen inte tillgång till Arbetsförmedlingens insatser eftersom myndigheten inte kan ta programbeslut.

Mer information finns på arbetsförmedlingens hemsida. Se via den här länken.

Till sidans början!