Skip to content Skip to footer

Årets Fjärilspris 2023 tilldelas Professor Solvig Ekblad

Årets Fjärilspris 2023 tilldelas Professor Solvig Ekblad för sin forskning och sitt uthålliga och långsiktiga arbete rörande utrikesfödda kvinnors hälsa och situation som nyanlända i Sverige.

Solvig har vigt sitt liv åt frågor som migration, socialmedicin och global psykisk hälsa och gjort stor inverkan för att synliggöra och stärka kvinnors rätt att må psykiskt bra i Sverige.

Professor Solvig Ekblad vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) är en av de nominerade till årets Fjärilspris.

Solvig leder forskargruppen Cultural Medicine vars forskning inkluderar bl a pre- och postmigrationsrelaterad stress och hälsa, utvärdering av interventioner (primär, sekundär och tertiär), teori- och metodutveckling. Ett exempel är forskningsprojektet “Cirkelträff i grupp för nyanlända kvinnor med barn – Att må psykiskt bra i Sverige”.

Leave a comment

Till sidans början!