Skip to content Skip to footer

Ukrainakompetens Kate Almroth medverkar på RUS-dagen 2023: Ett Västernorrland för alla

RUS-dagen 2023: Ett Västernorrland för alla 8 december klockan 08.45-13.00. Ukrainakompetens Kate Almroth medverkar på RUS-dagen 2023: "Ett Västernorrland för alla" där diskuteras vilka möjligheter och utmaningar som finns kopplade till den pågående samhällsomvandlingen utifrån ett socialt perspektiv. Hur välkomnar vi kompetens från andra länder och hur behåller vi den kompetens som redan finns…

Read More

CARE- Ukrainare i Härnösand
Slutrapport (Sammanfattning)

Rapportförfattare: Solvig Ekblad, Fredrik Lundvall, Jasenko Omanovic, Per Lundgren. Syfte Projektets huvudsyfte var att stödja ukrainska flyktingar att komma in på, alternativt föra närmare, arbetsmarknaden. Projektgruppen har arbetet med två primära metoder. Jämställdhets, icke-diskriminering och tillgänglighetsperspektiven har beaktats i varje moment och åtgärdats vid behov. 1. Främjat de ukrainska flyktingarna i Ångermanland som medskapare till…

Read More

Årets Fjärilspris 2023 tilldelas Professor Solvig Ekblad

Årets Fjärilspris 2023 tilldelas Professor Solvig Ekblad för sin forskning och sitt uthålliga och långsiktiga arbete rörande utrikesfödda kvinnors hälsa och situation som nyanlända i Sverige. Solvig har vigt sitt liv åt frågor som migration, socialmedicin och global psykisk hälsa och gjort stor inverkan för att synliggöra och stärka kvinnors rätt att må psykiskt bra…

Read More

Till sidans början!